This project is read-only.

IT KONTROLLER

Şirketlerde bilgi işlem biriminde çalışan personellerin sıklıkla yaptığı işlemleri bir araya toplamayı amaçlayan proje çalışmasıdır.

Last edited Dec 25, 2016 at 12:42 PM by saitorhan, version 2